DEN HELDER - Maaike Ebbing is opvoedadviseur bij GGD Hollands Noorden. In april verzorgt ze voor KopGroep Bibliotheken twee keer de lezing ‘Met zelfvertrouwen naar peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school’. Dinsdagavond 18 april komt ze naar School 7 en donderdagavond 20 april naar de bibliotheek van Julianadorp. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Ebbing vertelt waarom kinderen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe ouders daar het beste op kunnen reageren.

De lezing is onderdeel van Positief Opvoeden volgens de methode Triple P. Dit is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.

Het ouderschap kan enorm plezierig zijn, maar het is niet altijd gemakkelijk. De opvoeding van kinderen kan ook veeleisend of frustrerend zijn. Driftbuien, niet luisteren, ruziemaken en liegen zijn voorbeelden van ongewenst gedrag dat geregeld voorkomt. Tijdens de ontwikkeling van kinderen, is het aan ouders de taak om op de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. Juist bij het ingaan van een nieuwe leeftijdsfase, kan het gedrag van het kind verwarrend zijn en stressvolle situaties opleveren.

Bij de GGD Hollands Noorden staat men voor een effectieve manier van opvoeden waarbij een positieve benadering van kinderen voorop staat. Naast informatie over opvoeden worden er ook praktische tips gegeven die de stress van het opvoeden verminderen en ervoor zorgen dat ouders meer plezier beleven aan de dagelijkse omgang met hun kinderen.

Lezing opvoedadviseur dinsdag 18 april in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder en donderdag 20 april in bibliotheek Julianadorp, Keysers Plaet 1023. Aanvang 19.30 uur, toegang € 2,50 inclusief koffie/thee in de pauze. Aanmelden kan via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies van de bibliotheken.