HIPPOLYTUSHOEF - Gezelligheid was troef tijdens het open Wieringer kampioenschap klaverjassen in Dorpshuis Hippolytushoef. Er werd sportief gestreden. Klaske Tienstra was de sterkste en mag de wisselbeker een jaar in haar prijzenkast bijzetten.

Aan het veertiende weekendtoernooi klaverjassen van de Dörper Activiteiten Sociëteit namen 36 klaverjassers deel. De deelnemers streden zaterdag en zondag individueel aan negen tafels om het open Wieringer kampioenschap. Er waren vooral veel vertrouwde gezichten met kaarten in de handen, maar ook nieuwkomers.
Het klaverjasweekend in Dorpshuis Hippo was een gezelligheidstoernooi. Daar droegen de deelnemers in belangrijke mate aan bij. Het nakaarten gebeurde vooral aan de bar onder het genot van een drankje.

Hoewel gezelligheid troef was, werd er toch fanatiek om de punten gestreden, die door wedstrijdleider Gerard Kortekaas op de computer werden bijgehouden. Klaverjassen gaat in hoog tempo. De spelers denken niet lang na, maar spelen de kaarten vlot bij. De deelnemers wisselden na 16 spellen steeds van maat. Het lot bepaalde met wie de volgende serie spellen werd gespeeld. Tussen de wedstrijdronden door genoten de spelers van een lunch en ook tijdens het klaverjassen werd de inwendige mens door de organisatie niet vergeten.

Peter Theunissen begon namens de D.A.S. naar goed gebruik met de uitreiking van de poedelprijs. Die ging dit jaar naar Nel de Graaf. Klaske Tienstra scoorde in de bijna 4.000 gespeelde spellen de meeste punten en nam de wisselbeker in ontvangst. Adrie Lieuwma en Annie Smeenge kregen ook een bescheiden trofee voor hun tweede en derde plaats. De eerste drie keerden bovendien met een mand vol boodschappen huiswaarts. Bijna iedereen nam een met klaverjassen of in de verloting gewonnen prijsje mee naar huis. Er waren aanmoedigingsprijzen voor de verliezers van de vier zittingen op de twee dagen.

Wie na een weekend nog niet genoeg heeft van klaverjassen kan iedere donderdagmiddag een kaartje leggen of biljarten in Dorpshuis Hippo Het volgende klaverjasevenement is een koppelwedstrijd in het najaar.

Uitslag:
1 Klaske Tienstra 20887
2 Adrie Lieuwma 20260
3 Annie Smeenge 20150
4 Michel van der Ham 20096
5 Carina van Baaren 19608
6 Bas van der Aa 19563
7 Ben Duchenne 19426
8 Chantal de Kwaadsteniet 19411
9 Nel Reijnen 19341
10 Kerst de Vries 19241
11 Dirk de Kwaadsteniet 18967
12 Ton Staats 18925
13 Gerard Kortekaas 18719
14 Willem Suilenkom 18708
15 Peter Theunissen 18665
16 Sjaan van Os 18293
17 Erica van Hulsen 18144
18 Diana Visser 18067
19 de Nieuwenburg 18045
20 Cor Theunissen 18041
21 Tineke Visser 17872
22 Johanna Lemson 17869
23 Ina Klomp 17844
24 Thijs Koning 17790
25 An van der Welle 17751
26 Adri Beets 17743
27 Ria Keesom 17738
28 Jits Bosma 17704
29 Henk Kossen 17561
30 Willem Wal 17556
31 Crace Presser 17478
32 Nel van Deursen 17250
33 Henk ten Hoeve 17224
34 Alie Hollenberg 17189
35 Klaar Blokker 16446
36 Nel de Graaf 15762