HIPPOLYTUSHOEF - Mereboer Uitvaartzorg uit Hippolytushoef is shirtsponsor geworden van de Walking Footballers van Wieringer voetbalvereniging Succes. De onthulling van het tenue werd door de bij iedereen bekende omstandigheden anderhalf jaar uitgesteld. Maar op de tweede mooie zondag van september was het dan toch zover, en kon de presentatie plaatsvinden.

Toen uitvaartverzorger Richard Mereboer tijdens de Flora en Visserijdagen van 2019 door Akkie Kostwinder werd gepolst om shirtsponsor te worden, had hij vast niet verwacht dat de presentatie zo lang op zich zou laten wachten. “Akkie vroeg me tijdens de Flora of ik wilde sponsoren. Ik heb toen aangegeven dat ik daar wel voor open stond. Maar dat hij dat dan zelf in gang moest zetten. De sponsorcommissie van Succes pakte dit daarna direct op.”

De shirts waren begin 2020 klaar. Voorzien van reclame, logo, zelf gekozen rugnummers en een toepasselijke tekst. ‘Wij laten ons niet kisten’ staat er bovenaan de achterzijde van het shirt. Het motto van deze iets oudere sporters, die nog vol in het leven staan. Richard Mereboer stemde in met deze tekst. “Het mag best een beetje luchtig gebracht worden. Deze ludieke tekst past daarbij.” Wat natuurlijk niets afdoet aan de respectvolle benadering van Mereboer Uitvaartzorg als het op het onvermijdelijke aankomt.

Iedere speler van Succes Walking Football mocht zijn of haar voorkeur voor een rugnummer kenbaar maken. En zo prijken er achterop de shirts nummers variërend van 2 tot en met 65. Waarbij een hoger nummer vaak voor de feitelijke leeftijd van de betreffende speler staat. Bij de speler met nummer 18 op de rug is de keuze van het nummer meer door gevoel ingegeven.

Voetbalvereniging Succes is blij met haar actieve Walking Footballers. Voor bijna iedere leeftijd en vaardigheden zijn er mogelijkheden om sportief bezig te zijn bij deze actieve voetbalvereniging. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Kijk voor meer informatie op de website vvsucces.com.