HOLLANDS KROON - Er ligt in Nederland een grote opgave om groene energie op te wekken. In Hollands Kroon is dat al goed zichtbaar, zoals met het windmolenpark in de Wieringermeer. Daarmee draagt de gemeente al flink bij aan de landelijke opgave. We zijn er echter nog niet, er is meer nodig, bijvoorbeeld door plekken van omvang te vinden waar we zonnepanelen kunnen plaatsen.Om de mogelijkheden voor extra opwek van groene energie te verkennen, is er een online uitvraaggeopend. Hier kunt u met ons meedenken waar er binnen de huidige restricties nog mogelijkheden zijn. Hierbij kunt u denken aan zonnepanelen op daken, geluidsschermen of parkeerplaatsen. Als u andere ideeën heeft, kunt u deze ook kwijt op het platform. De uitvraag is geopend tot en met 21 april.


Bijeenkomsten

In januari en februari vonden er bijeenkomsten plaats in Hollands Kroon omtrent groene energie. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn ook terug te vinden op het platform. In de tijdlijn geven we uw inzicht over het proces en de uitkomsten van iedere stap. In verband met het Corona-virus en de beperking op bijeenkomsten maken we het mogelijk mee te denken via ons online platform.

Regionale Energiestrategie
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Hierin nemen we op hoe en waar we duurzame energie opwekken, met de blik gericht op 2030. Hollands Kroon is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord. Voor meer informatie over de RES, het proces en de planning is de website www.energieregionhn.nl beschikbaar. In deze animaties geven ook uitleg.