WESTERLAND - Op 21 juni a.s. verschijnt Stakkers & Stakers, het nieuwe boek van de Wieringer historicus Bart Lankester. Na veel geprezen levensverhalen van socialiste en verzetsstrijdster Trien de Haan (Hoorn) en sixties-icoon Loes Hamel (Andijk) gaat zijn nieuwe boek opnieuw over Noord-Holland. En weer betreft het een biografie, maar ditmaal van de regio Noord-Holland Noord. Daar kwam de Grote Crisis in de jaren ’30 extra hard aan. Vandaar ook de ondertitel: Hoe Noord-Holland Noord worstelde met armoede en werkloosheid, 1930-1940.

In sommige plaatsen lagen de crisiscijfers ver boven het landelijke gemiddelde. Tuinders leefden van krediet naar krediet, arbeiders verdrongen zich voor een plaatsje in gesubsidieerde werkprojecten en middenstanders zagen hun omzet drastisch teruglopen. Geregeld leidde de sociale ellende tot opstandigheid, zoals tijdens de grote en grotendeels onbekende werklozenstaking in de Wieringermeer (1936).

Naast het algemene relaas van armoede, crisishulp, stempelen en werkverschaffing bevat Stakkers & Stakers

tal van persoonsportretten. Van de sappelende tuinder in Nibbixwoud en de werkloze leraar in Alkmaar tot de uitgebuite dienstbode in Tuitjenhorn en de gedreven stakingsleidster in Hoorn. Bijna elke gemeente in deze regio komt aan bod in het boek. Ook dankzij het rijke fotomateriaal krijgt de crisis in deze unieke ‘regiografie’ letterlijk een gezicht en komt een aangrijpende periode uit de geschiedenis opnieuw tot leven.

Stakkers & Stakers is een co-uitgave van de schrijver en Uitgeverij Noord-Holland. Het boek kost € 29,95, is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen bij Uitgeverij Noord-Holland: https://www.uitgeverij-noord-holland.nl/erfgoed-noord-holland/stakkers-stakers/