WIERINGEN - Met ingang van vandaag kunnen bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2021 worden ingediend. In mei 2021 wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor initiatieven worden ingediend.

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen. Afgelopen jaar is door Covid-19 voor veel mensen een moeilijke en soms eenzame tijd, daarom geldt voor 2021 dat voorstellen die aansluiten bij het thema ‘verbinding’ een pré hebben. De precieze voorwaarden, selectiecriteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Windpark Wieringermeer, onder ‘Windfonds’.

Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen. In mei 2021 maakt het bestuur de selectie bekend.

Windpark Wieringermeer is een project van Vattenfall en ECN Wind Energy Facilities B.V. Met 99 windturbines is Windpark Wieringermeer het grootste windpark op land in Nederland. Meer informatie over Windpark Wieringermeer is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl.