DEN HELDER/SCHAGEN/HOLLANDSE KROON - Goed leren lezen en schrijven is heel belangrijk. En het is leuk! Daarom hebben KopGroep Bibliotheken en Eigen Werk Theaterteam samen het project LTTRS ontwikkeld. LTTRS gaat over hoe moeilijk lezen kan zijn. En hoe mooi. Het project bestaat uit een theatervoorstelling en een lespakket over alles wat te maken heeft met lezen en schrijven. Van september tot en met december gaan scholen, ouders en leerlingen in Den Helder, Schagen en Hollands Kroon samen aan de slag met dit project.

Theatervoorstelling

Op 13 september zijn de theatervoorstellingen van Eigen Werk Theaterteam begonnen op de deelnemende scholen. De voorstelling gaat over de zesjarige Lot en haar vader Loet. Lot wil graag dat Loet, een straatmuzikant, haar een boekje voorleest. Het boekje dat ze heeft gekregen van haar knuffel Zeedraak. Maar Loet is niet zo dol op lezen. Hij heeft het nogal druk met de tuin aanharken, kleren kopen, lekker eten en natuurlijk veel liedjes zingen. De kinderen krijgen na de voorstelling een prentenboek mee over de Zeedraak, om samen met hun ouders (voor) te lezen.

Lespakket
Na afloop van de voorstelling gaan de scholen in alle groepen vier weken aan de slag met het thema LTTRS. KopGroep Bibliotheken ontwikkelde voor dit project een lespakket met 26 lesbrieven: een voor elke letter van het alfabet. Om het lespakket goed te laten aansluiten bij het reguliere onderwijs zijn bij de ontwikkeling van het lespakket een aantal klankbordscholen betrokken. Deze klankbordscholen waren erg te spreken over de opzet van het lespakket en vooral met de enorm brede benadering van taal. Zo leren kinderen bij de B over braille en bij de H over het handalfabet. Maar ook de taal van fotografie, kunst, muziek en zelfs het eigen lichaam komt aan bod. In het lespakket zitten boeken en iPads, maar ook diverse verrassende materialen zoals confetti en scheerschuim. Ook de ouders worden bij dit project betrokken. In de onderbouw kijken ze samen met hun kinderen naar de voorstelling. En in het lespakket zitten verschillende opdrachten die thuis worden uitgevoerd door de kinderen samen met hun ouders.

Moeite met lezen en schrijven
In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving maken al op jonge leeftijd een grotere kans op een lees-, taal- of rekenachterstand. LTTRS doet daar iets aan. Door deelname aan dit project krijgen leerkrachten en ouders inzicht in de omvang van laaggeletterdheid en het effect op de schoolprestaties van kinderen. Met passende begeleiding en ouderbetrokkenheid lopen kinderen uit taalarme gezinnen zo minder risico op een taal- of rekenachterstand.

Tel mee met Taal
Het project LTTRS is ontwikkeld met steun van het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal. Met Tel mee met Taal wil het kabinet een extra impuls geven aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Daarnaast ontving het project steun van de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. In de periode september tot en met december 2021 doen scholen uit de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon en Schagen mee aan dit unieke project. Het project heeft nu al een nominatie ontvangen van Stichting ABC voor project van het jaar.