GEMEENTE HOLLANDS KROON - In september 2016 is geconstateerd dat het verhardingsmateriaal van de toegangsweg naar het natuurgebied Kruiszwin in Anna Paulowna is verontreinigd. Nader bodemonderzoek heeft dit bevestigd. De aangetroffen verontreiniging vormt geen directe bedreiging voor de volksgezondheid, maar we willen verdere verspreiding voorkomen door het huidige verhardingsmateriaal te verwijderen.

Besluit

Het college van  burgemeester en wethouders heeft besloten om het huidige verhardingsmateriaal compleet te vervangen door nieuw en schoon materiaal. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden voor het najaar zijn uitgevoerd zodat de weg weer goed toegankelijk is.