DEN HELDER - Mostapha Nazih (52) is sinds 1 januari de nieuwe brandweercommandant in het noordelijk deel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hij stuurt de achttien brandweerkazernes aan in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Nazih is als brandweerman gevormd in Amsterdam en heeft zijn roots in Marokko.

Nazih vertrok op zijn 21e vanuit Casablanca naar Europa. In Amsterdam ging hij al snel bij het brandweerkorps aan de slag als brandwacht. In 27 jaar klom hij op tot clustermanager met de (operationele) verantwoordelijkheid voor vier grote kazernes in Amsterdam Noord, Amsterdam West en Amstelveen.

Als een blok
Nazih viel als een blok voor het landschap in de Noordkop toen de corona-uitbraak zijn gezin en hem tijdens een vakantie naar Texel voerde, in plaats van naar zijn geboortestad Casablanca. De overgang naar het korps van Noord-Holland Noord ziet hij als “een stap hoger en een stap anders”, zegt Nazih. “Omdat ik nu deel uitmaak van het managementteam kan ik meedenken en heb ik de ruimte om mijn visie op de mat te leggen. Daarnaast groeit het aantal kazernes dat ik aanstuur van vier naar achttien, waaronder ook de beroepskazerne in Den Helder. Bijkomende elementen zijn de samenwerking met de marinebrandweer en interessante locaties, zoals de Helderse haven en het ECN-complex in Petten. Het is een totaal ander gebied, met een geheel ander risicoprofiel dan Amsterdam.”

Verbinder
In zijn Amsterdamse periode wist Nazih het thema brandveiligheid succesvol als handvat aan te wenden om op buurt- en wijkniveau partijen te verbinden. Datzelfde hoopt hij ook in de Noordkop verder te realiseren. “Dan heb ik het over posten onderling, over de verbinding tussen de posten en de veiligheidsregio, maar ook lokaal. De brandweer is niet alleen een club die uitrukt, maar ook een met een plaats in de gemeenschap. In Amsterdam heb ik ontdekt hoe het leggen van die verbindingen kan helpen het uiteindelijke doel te bereiken: het waarborgen van veiligheid.”

Integrale veiligheid

Regionaal commandant Krishna Taneja is blij met de komst van Nazih. “Mostapha Nazih kent het brandweervak door en door. Daarnaast is hij een verbinder, waardoor ik er alle vertrouwen in heb dat we samen met de gemeenten en inwoners de integrale veiligheid in de Noordkop verder zullen verbeteren. De brandweer doet veel meer dan alleen brand bestrijden en Mostapha Nazih begrijpt dat als geen ander.”