ANNA PAULOWNA - Incluzio Hollands Kroon, gemeente Hollands Kroon en het Juridisch Loket Alkmaar starten vanaf 7 juli met een spreekuur met betrekking tot (echt)scheiding. Er kan gedacht worden aan allerlei juridische vragen, zoals hoe je een echtscheiding aanpakt, wat de kosten zijn, wat je kunt doen wanneer de ander niet wil scheiden of over een ouderschapsplan. Het Juridisch Loket geeft hierover advies.

Door deze laagdrempelige ondersteuning hopen de organisaties in een vroeg stadium bij te dragen aan het verminderen van (bijkomende) stress, ter voorkoming dat conflicten escaleren en gedwongen maatregelen nodig zijn binnen een gezin.

Spreekuur
Het spreekuur is vanaf 7 juli om de week op woensdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur in het pand van Incluzio Hollands Kroon (Westrak 208, Wieringerwerf)*. Inwoners van Hollands Kroon die hier gebruik van willen maken, kunnen vooraf een afspraak maken door te bellen naar het klantcontactcentrum: 088-321 5000 of via het contactformulier op www.hollandskroon.nl.

‘Daar waar het hoort’

Het spreekuur is onderdeel van het project ‘Daar waar het hoort’. Een pilot die de gemeente Hollands Kroon uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS om complexe echtscheidingsproblematiek binnen de gedwongen jeugdhulp terug te dringen. In een eerder stadium heeft de gemeente samen met 16 andere gemeenten de website: www.scheidingsplein.nl gelanceerd. Op deze website kunnen inwoners terecht voor informatie, advies en ondersteuning. De pilot wordt gevolgd en ondersteund door Divosa.

* Er zijn aangepaste tijden en data tijdens vakanties. Tijdens zomervakantie is er geen spreekuur in de periode van 12 juli tot 16 augustus. Eerstvolgend spreekuur na deze periode is 18 augustus.