DEN HELDER - De CoronaMelder is de app van de overheid om het coronavirus te helpen beheersen en bestrijden. Het gebruik van de app is vrijwillig. Het is best een lastige keuze of je de CoronaMelder wilt gebruiken.

Op de website www.kopgroepbibliotheken.nl staat meer informatie. In een duidelijk filmpje wordt uitgelegd hoe de CoronaMelder werkt, worden vragen beantwoord over privacy en de veiligheid van de app en vind je informatie over het gebruik van de app. Ook kan er een flyer gedownload worden met instructies hoe je de app downloadt op je telefoon.

Voor technische hulp en andere vragen wordt verwezen naar de Helpdesk CoronaMelder op 0800 - 1280.