HOLLANDS KROON - Samen een avondje weg, dat is al 5 jaar geleden. Wij gaan om de beurt naar de hockeywedstrijden van onze andere dochter. Mijn moeder kan de zorg eigenlijk niet meer aan, als ze komt oppassen.

Dit zijn enkele uitspraken van ouders uit de gemeente Meierijstad, die we al even kort gesproken hebben. Oppassen zijn we al druk aan het screenen in en rondom Meierijstad en deze week spreken we de eerste ouder tijdens een uitgebreide intake.

De afgelopen jaren hebben veel ouders uit de gemeente Meijerijstad Zorgoppas weten te vinden. Allen geven aan dat zij geen geschikte oppas hebben kunnen vinden voor hun dochter/zoon met een extra zorgbehoefte. Deze ouders staan 24 uur per dag aan door de zware zorgtaken en tijd voor zichzelf of voor de andere kinderen is er dan nauwelijks. Ook zorgprofessionals geven aan dat zij vaak gezinnen spreken met diezelfde vraag.

Na fijne gesprekken met enkele beleidsambtenaren van de afdeling WMO de afgelopen periode, hebben Zorgoppas en de gemeente Meierijstad (via een samenwerking met Ons Welzijn Meierijstad) besloten een partnership aan te gaan in de vorm van een pilot. Dit om te onderzoeken of Zorgoppas de vragen van al deze overbelaste mantelzorgende ouders kan verhelpen.

Eindelijk ontspanning voor overbelaste ouders door Zorgoppas!

Zorgoppas regelt geschikte en betaalbare oppas voor ouders van zorgbehoevende kinderen. Dit blijft voor de ouders betaalbaar door de eigen bijdrage te combineren met een bijdrage van de gemeente. We merken dat ouders het fijn vinden dat ze een eigen bijdrage betalen. Ze durven zo ook wat te eisen van de oppas. De eigen bijdrage zorgt er ook voor dat de oppas weloverwogen wordt ingezet en dat verwachtingen duidelijk worden uitgesproken.

Het lijkt erop dat de interventie die Zorgoppas biedt, al snel een positieve impact heeft op ouders met een zorgintensief kind; dat komt als een van de resultaten van onderzoek onder ouders. Zij ervaren daadwerkelijk minder overbelasting nadat hun zorgoppas is langs geweest. Zo krijgen de kinderen een superleuke oppas, de oppas dankbaar werk en kunnen de ouders nog leukere ouders zijn.

Wil je meer weten, wil je zelf ook een Zorgoppas, wil je oppassen of ken je gezinnen die veel baat hebben bij een Zorgoppas, kijk dan even op www.zorgoppas.nl