NOORD-HOLLAND - Er is dit jaar weer € 45.000 beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van vrijdag 15 februari tot en met zondag 17 maart 2019 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking en organisatie van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Meer jongeren in de natuur
Het fonds wil een stimulans zijn voor breed gedragen vrijwilligerswerk. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een bedrijventerrein en een beheergroep. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken meer kans.

Jury
De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Hoera voor Appels en gezinnen helpen houtwallen
Vorig jaar werden 17 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele voorbeelden zijn het evenement ‘Hoera voor de Hollandse appel’ met aandacht voor oude Noord-Hollandse fruitrassen in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. De vrijwilligersgroep van het klooster van de karmalietessen ‘Casa Carmeli’ kon met een bijdrage uit het fonds een natuurlijk ondergroei aanplanten in het bos in Heemstede. Vrijwilligersgroep Nardinclant en Goois Natuurreservaat organiseerden een projectweek rond natuurtechnisch bosbeheer in het Spanderswoud. Er was veel belangstelling van beroepskrachten en vrijwilligers om samen te leren. In de Zijpe werden meer gezinnen betrokken bij herstel en onderhoud van de bijzondere houtwallen langs de Korte Ruigeweg op de ‘Historische Houtwaldag’.

Inschrijven
Wilt u meer informatie over het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie en een inschrijfformulier.