WIERINGEN - Een mooi fietspad dat meandert door de rijke historie van Wieringen en de Wierdijk: dat is straks het eindresultaat van de werkzaamheden in gemeente Hollands Kroon. De provincie Noord-Holland heeft deze week de eerste 2 delen opgeleverd, zodat buurtbewoners en recreanten er gebruik van kunnen maken.


De nieuwe fietsroute loopt in 7 kilometer vanaf De Haukes tot aan restaurant de Zingende Wielen. Het deel van De Haukes tot De Hoelm is nu klaar, evenals het deel van Stroeërdijk tot de Zingende Wielen.

Herstelwerkzaamheden

De komende tijd is de aannemer nog bezig met herstelwerkzaamheden, maaien en inzaaien van de bermen. Mogelijk zijn daarom soms tijdelijke afsluitingen nodig. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd het fietsverkeer doorgang te geven.

Opening Fietspad

Als de verdere werkzaamheden volgens planning verlopen kan het fietspad half juli opgeleverd worden. De provincie Noord-Holland hoopt het fietspad in augustus feestelijk te kunnen openen met de buurt. Dus is ook het nieuwe rustpunt met picknickbanken voor fietsers en de wandelaars van het Noord-Hollandpad is klaar. Net als het verderop gelegen educatieve informatiepunt en de dijkdoorsnijding (coupure) nabij de kruising Burgerweg-Stroeërdijk. Een nieuw uitkijkpunt met picknickbank geeft uitzicht op het voormalige eiland Wieringen en op Polder Waard Nieuwland, voormalige Zuiderzee.

Recreatief fietspad en herstel Wierdijk

Het project Wierdijk geeft een recreatieve impuls aan de omgeving door in totaal 7 kilometer aan nieuw fietspad aan te leggen. De cultuurhistorische Wierdijk is op diverse plekken gerestaureerd zodat deze blijft behouden voor de toekomst. Dit is een project van provincie Noord-Holland met financiering van het Waddenfonds, en in afstemming met gemeente Hollands Kroon, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.