MIDDENMEER - Afvalverwerker HVC in Middenmeer kreeg acht weken geleden een dwangsom opgelegd met de boodschap om stankoverlast te verminderen. Uit metingen blijkt nu dat HVC ruim onder de geurnorm zit. Om deze reden is de dwangsom ingetrokken.

HVC heeft inmiddels maatregelen getroffen. Ze verwerken onder andere minder GFT-afval. De dwangsom werd op 14 juni opgelegd en liep af op 26 juli.

De dwangsom is niet geïnd, maar de last onder dwangsom blijft vooralsnog in stand: als er alsnog een overschrijding van de norm wordt geconstateerd, wordt de dwangsom alsnog geïnd.

Enkele klacht
De afgelopen weken heeft Omgevingsdienst Noordzeekanaal maar één klacht ontvangen over stankoverlast. Deze kwam van een Medemblikker die een chemische lucht rook. Deze lucht bleek echter niet van HVC afkomstig te zijn. Er wordt nog onderzocht waar de geur wel vandaan kwam.