HIPPOLYTUSHOEF - De aanleg van een nieuw recreatief fietspad langs de Wierdijk (bij Hippolytushoef) en het herstel van het bijbehorende informatiepunt en de coupure (de doorgang in de dijk) zijn in zicht.

De provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon en Staatsbosbeheer tekenden hiervoor op 7 augustus een samenwerkingsovereenkomst.

Langs het ongeveer 7 kilometer lange fietspad kunnen recreanten straks de rijke cultuurhistorie van Wieringen en de strijd van Noord-Hollanders tegen het water beleven. Het fietspad heeft een recreatieve functie, maar zorgt ook voor betere bereikbaarheid van het gebied. Het fietspad maakt onderdeel uit van de werkzaamheden om de Wierdijk te herstellen. Delen van de dijk zijn verzakt en voor het archeologisch behoud van de Wierdijk is het van belang dat deze wordt opgeknapt.

Het belang van ‘wier’
De Wierdijk en de daaraan liggende Wierschuur tussen de polder Waard Nieuwland en het voormalige Waddeneiland Wieringen vertellen het verhaal van de strijd tegen het water en het economische belang van zeegras (‘wier’). Wier werd vanwege de waterdichte eigenschappen gebruikt in balen voor zeeweringen; de ‘wierdijken’. De Wierdijk en Wierschuur zijn een van de laatste waardevolle cultuurhistorische elementen die naar het gebruik van wier verwijzen.

Daarnaast is de coupure een iconische plek: dit is de plek waar je symbolisch het voormalige Waddeneiland Wieringen betreedt. Het educatief informatiepunt vertelt straks het verhaal over de dijkgeschiedenis, het eiland, het droogleggen van de polder Waard Nieuwland en laat zien hoe de zee het landschap heeft gevormd.

Samenwerking
De ondertekening is een eerste en belangrijke stap tot realisatie van dit project. De provincie Noord-Holland is trekker van het project waarin Staatsbosbeheer, gemeente Hollands Kroon en de provincie samenwerken. Na oplevering is de gemeente Hollands Kroon verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het fietspad, de coupure en het educatief informatiepunt.

Provincie Noord-Holland draagt bijna 1,3 miljoen euro bij aan dit project, waaronder eenmalig 311.000 euro voor gemeente Hollands Kroon om het fietspad na oplevering te beheren en te onderhouden. Voor het project is ook 963.000 euro subsidie beschikbaar gesteld uit het Waddenfonds. Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet bekend, maar het project is naar verwachting eind 2021 afgerond.

Erfgoed Wierdijk
De Wierdijk in de gemeente Hollands Kroon is nog de enige Wierdijk in Nederland die van een zeer hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde is vanwege de bijzondere geschiedenis van Wieringen. Sinds 1988 is de Wierdijk een provinciaal monument en beschermd op grond van de Erfgoed verordening Noord-Holland. Op dit provinciale monument mag je nu al wandelen en binnenkort ook fietsen.