HOORN - Heeft u ze alweer gespot? Op zo’n veertig locaties in onze gemeente zijn ook dit jaar weer bladkorven geplaatst. Wie de vallende herfstbladeren in en om de tuin wil opruimen, kan gebruikmaken van deze korven. Onderaan deze pagina vindt u de locaties waar ze staan.

Het is weer herfst, de tijd van het jaar dat al het boomblad begint te vallen. Als het hard waait, dan liggen ook de straatgoten vol met blad. Bij hevige regenval kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Maar ook grasveldjes, pleintjes, voetpaden en uw eigen tuin kunnen helemaal bezaaid raken met blad waardoor het verraderlijk glad kan worden. Om die reden plaatsen we voor het vierde jaar bladkorven op diverse plaatsen in de gemeente. Ook op verzoek van inwoners. In deze bladkorven mag iedereen zijn bij elkaar geharkte blad storten. Bij overlast van blad in straatgoten kunt u hier melding van maken via de Fixi app.

Han van Egmond (kernbeheer): “Dit is het vierde jaar dat we deze bladkorven plaatsen. Er wordt goed gebruik van gemaakt, want vaak past lang niet al het bladerafval in de groene container. We streven ernaar de korven goed te verdelen over het gebied, op plekken waar veel bomen staan. Elk jaar bekijken we opnieuw waar de bladkorven het meest nodig zijn. Voor dit jaar kunt u geen bladkorven meer aanvragen omdat alle bladkorven al zijn vergeven. Vanwege dit succes wordt volgend jaar het aantal bladkorven vergroot zodat er op meer locaties blad verzameld kan worden. Eind november worden de volle bladkorven weer weggehaald en wordt de berg bladeren gecomposteerd. Een enkele keer komt het voor dat men iets anders dan bladeren in de korf gooit, dat is natuurlijk jammer. Gelukkig krijgen we voornamelijk positieve reacties van inwoners. Het is een mooie manier om als gemeente samen met onze inwoners de omgeving netjes te houden.”