MIDDENMEER - De jeugdbibliotheek in de Brede School aan het Pienterpad 6 in Middenmeer is vanaf 1 oktober geopend op zowel dinsdagmiddag als woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

De extra uitleenmiddag geeft kinderen meer gelegenheid om ook na schooltijd materialen te lenen voor thuis. Lezen is goed voor kinderen. Beginnende lezers moeten veel oefenen, maar ook daarna blijft lezen belangrijk voor hun taalontwikkeling. Lezen vergroot de woordenschat, ontwikkelt de fantasie en versterkt het begrijpend lezen. En het mooie is: de bibliotheek heeft boeken in huis voor alle leeftijden.

Sinds kort kunnen ook volwassen bibliotheekleden romans lenen in de bibliotheek van Middenmeer. Daar wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. Er staat een collectie van bijna 1000 banden, waaronder Groot Letter Boeken. Materialen die niet aanwezig kunnen via de website www.kopgroepbibliotheken.nl worden aangevraagd. Een paar dagen later liggen ze klaar in de bibliotheek.

Aanbieding
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van KopGroep Bibliotheken. Voor alle volwassenen die lid worden én zich inschrijven in de bibliotheek van Middenmeer geldt een leuke verrassing. Iedereen die een jaarabonnement voor 2019 afsluit, krijgt de laatste drie maanden van 2018 er gratis bij. Dat betekent nu lid worden en pas in 2019 betalen.