HOLLANDS KROON - Wat voor woningen mogen er komen op de plek van het voormalige gemeentehuis van Wieringen? Daar kunt u vanaf nu over meedenken via het online platform Argu. Wat voor soort woningen moeten er komen en voor wie moet er gebouwd worden? Moeten het huur- of koopwoningen zijn? Laagbouw of hoogbouw? Wij horen graag wat uw wensen zijn en staan open voor goede ideeën. Denkt u met ons mee?

Betrokkenheid inwoners
De invulling van woningbouw op deze locatie kan op veel verschillende manieren. We geven de projectontwikkelaars zoveel mogelijk vrijheid om dat te bepalen. Wel willen we de input van inwoners meegeven aan de ontwikkelaars. Om die reden gebruiken we Argu om uw wensen en ideeën te inventariseren. Reageren kan tot en met zondag 16 december. Alle binnengekomen reacties geven we uiteindelijk mee aan de partijen die geïnteresseerd zijn om woningen te bouwen op deze locatie. Op deze manier kunnen zij uw input meenemen bij de te maken plannen voor woningen op deze locatie.

Verdere procedure
Partijen die geïnteresseerd zijn om woningen te bouwen kunnen zich in het eerste kwartaal van 2019 bij ons inschrijven. Hierna worden alle binnengekomen plannen beoordeeld op een aantal criteria. Deze criteria worden momenteel opgesteld. Eén van deze criteria is de beoordeling van de omwonenden op alle ontvangen plannen. Zij krijgen tegen die tijd een brief of zij deel willen nemen aan de beoordelingscommissie. Op basis van de criteria worden alle plannen beoordeeld en wordt het winnende plan bekend gemaakt. Na de bestemmingsplanwijziging kan er naar verwachting eind 2019 worden gestart met de bouw

Achtergrondinformatie
Sloop van het pand
Het voormalige gemeentehuis van Wieringen aan de Elft 15 in Hippolytushoef heeft na de fusie tot de gemeente Hollands Kroon jaren leeg gestaan. Er bleek geen vraag te zijn naar het huidige pand en uiteindelijk is het pand aan het begin van dit jaar gesloopt. Gezien de huidige woningmarkt is er veel vraag naar nieuwe woningen en deze locatie leent zich uitstekend voor woningbouw. Vandaar dat de gemeente deze locatie in het eerste kwartaal van 2019 officieel in de verkoop zet als woningbouwlocatie.

Argu
Via het online platform Argu leggen we vraagstukken aan u voor waar u vervolgens op kunt reageren door ideeën te delen, te onderbouwen, oplossingen te bedenken en hierover te discussiëren. Ons platform vindt u op www.argu.co/hollandskroon/forum.