WIERINGEN - Cliënten die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg van ons ontvangen waarderen dit met een 7,7. Jeugdzorgcliënten geven de zorg die ze krijgen een 6,9. Dat blijkt uit onderzoek van I&O research over het jaar 2016, dat in juli 2017 werd uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt verder dat de zorg in 2016 hoger gewaardeerd wordt dan in 2015.

Grote stappen gemaakt

Wethouder Mary van Gent: "Ik ben trots op deze cijfers: het laat zien dat we hele grote stappen hebben gemaakt in de zorg. Het overgrote deel van onze cliënten is tevreden en dat is fijn. Maar we beseffen dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn en daar zal onze inzet zich op richten. Met andere woorden: een 7,7 is mooi, maar we gaan voor een 9." Het onderzoek is uitgevoerd om te kijken hoe cliënten Wmo en Jeugd de ondersteuning ervaren en beoordelen die zij van ons ontvangen en welke effecten deze ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven. De uitgebreide resultaten leest u in bijgevoegde pdf bestanden in het groene blok op deze pagina.

Aanleiding

Gemeenten zijn sinds 2016 verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsondezoek Wmo en Jeugdhulp uit te (laten) voeren.