DEN OEVER - De verkeerssituatie in de Robbenoordstraat is gewijzigd. De onoverzichtelijke situatie rondom het parkeren bij de brede school (Obs ’t Span en De Branding) is opgelost. Ouders die kinderen met de auto naar school brengen kunnen op het nieuw aangelegde parkeerterrein achter de school parkeren, te bereiken via de Vlieterstraat. De wensen die tijdens de verschillende informatie avonden zijn ingebracht zijn meegenomen in het ontwerp en uitvoering.

Vlieterstraat nieuw parkeerterrein

Het terrein achter de brede school en het Vikingschip dat globaal ligt tussen de Robbenoordstraat en de Vlieterstraat is ingericht als parkeerterrein. Er is nieuwe bestrating en riolering aangelegd. Het parkeerterrein is voorzien van een aantal bomen en voldoende lichtmasten en duurzame lampen. Erfgrenzen zijn waarnodig herzien en naar keuze van bewoners voorzien van erfafscheiding.

Robbenoordstraat éénrichtingsverkeer

Door het éénrichtingsverkeer kunt u vanaf nu de Robbensoordstraat inrijden via de Oosterkruisweg en eruit via de Zwinstraat. Op verzoek van de omwonenden en belanghebbenden is de rijrichting van de straat na de herinrichting gewijzigd. Dit is mogelijk gemaakt door:

  • de aanleg van het parkeerterrein bij Vlieterstraat voor bezoekers van de school en het Vikingschip;
  • het laten vervallen van de parkeerplaatsen voor het hek van de brede school;
  • de aanleg van een breed trottoir aan de voorzijde van de school voor het halen en brengen van kinderen;
  • de aanleg van een zogenaamde kiss-and-ridezone;
  • het beschikbaar maken van de toegang tot het schoolterrein voor hulpdiensten bij calamiteiten.

Overige aanpassingen

In de Robbenoordstraat is de bestaande riolering uitgebreid met een aparte buis voor de regenwaterriolering. De riolering van het Vikingschip is aangepast waarbij de dakafvoer is aangesloten op het nieuwe riool. Dezelfde werkzaamheden worden nog voor de bouwvakantie uitgevoerd bij Woonzorggroep Samen, Kapellehof. Verder is de straat is verder opnieuw ingericht met nieuwe materialen. Er zijn ook hier nieuwe lichtmasten met duurzame lampen aangebracht. In het najaar worden de nieuwe bomen geplant als afronding van de herinrichting van de openbare ruimte.