DEN OEVER - De Wieringer Aken en het Skuutje liggen op de nieuwe plek in de Vissershaven van Den Oever. Deze plek wordt ook wel de ‘historische hoek’ genoemd vanwege de oude schepen die hier te zien zijn en het peilschaalhuisje*. Voorheen lagen deze schepen aan de kant van het havenkantoor, maar zijn op deze manier beter zichtbaar voor bezoekers van de haven. Nu de dijkversterking aan deze kant van de haven klaar is, konden de oude schepen (WR 173, WR 4 en de WR 60) op de nieuwe plek afmeren.

De verplaatsing
De verplaatsing is mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers van de WR60, de fa. Havenhout en de fa. Klein. De vrijwilligers ondersteunden de fa. Havenhout bij het aanpassen en koppelen van de drijvende steigers. De fa. Klein heeft de palen geslagen zodat de drijvende steigers op hun plek blijven liggen. Ook heeft de fa. Klein een nieuw remmingwerk geplaatst, zodat er een bescherming is van de historische hoek.

Nieuwe werkplaats
Er zijn plannen om bij de historische hoek en het peilschaalhuisje een werkplaats/ontmoetingsruimte te plaatsen als werkplaats voor de Aken en het Skuutje. Het gebouw wordt gefinancierd door de stichting ‘Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen’.