HOLLANDS KROON - De bouw van het nieuwe kindcentrum ‘Op de Elft’ in Hippolytushoef schiet al aardig op. Inmiddels zijn we ook gestart met de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe kindcentrum. Het wordt uitgevoerd door Ten Brinke bestratingen. Er wordt een hemelwaterriool aangelegd, asfalt wordt vervangen en er wordt een parkeerterrein aangelegd. Op de kruising van de Elft met de Slingerweg wordt de weg aangepast en vernieuwd. Verder wordt de Kiss & Ride zone aan de Slingerweg aangepast om meer parkeerplekken te maken. Als laatste wordt het trottoir verbreedt en komt er een fietspad.

Bij de werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd

We proberen zo min mogelijk verkeersoverlast te veroorzaken. We beginnen bij ‘het rode pad’ naast de school en gaan met de Kiss & Ride zone aan de slag. Tot die tijd zijn de Elft voor het kindcentrum en het kruispunt met de Slingerweg bereikbaar. In Januari 2022 starten we met het aanpassen van het kruispunt Elft-Slingerweg, waardoor het doorgaand verkeer gestremd wordt. Er wordt een omleiding gemaakt en dit wordt met borden aangekondigd. De werkzaamheden zijn eind februari 2022 afgerond.

Omwonenden van het kruispunt Elft en de Slingerweg kunnen altijd te voet bij hun huis komen
We zorgen in januari en februari voor parkeergelegenheid voor hun auto’s.

Een kindcentrum is plek waar kinderen van 0 tot en met 13 jaar naar de opvang en school kunnen
De deelnemende scholen in het kindcentrum in Hippolytushoef zijn De Kei en De Henricusschool. Kinderopvang Hollands Kroon sluit aan voor de kinderopvang. De planning voor de bouw van het kindcentrum zelf is nu gericht op in gebruik name na de voorjaarsvakantie van 2022.