WESTERLAND - Maandag 2 december starten de wegwerkzaamheden aan de Poelweg in Westerland. Deze werkzaamheden zijn eerder aangekondigd, namelijk het opknappen van de snelheidsdrempels in de Poelweg.

In overleg met omwonenden worden de huidige drempels die in de Poelweg liggen niet verhoogd, maar juist vlak gestraat. De wegversmallingen die bij de huidige drempels liggen worden wel in stand gehouden. Daarnaast worden er op drie locaties aan de Poelweg nieuwe drempels gecreëerd, op voldoende afstand van omliggende huizen.

Uitkomst bewonersavond
Maandag 25 november heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over de verkeerssituatie in Westerland. Het doel van de bewonersavond was om met de inwoners van Westerland in gesprek te gaan over de problematiek rondom verkeer in Westerland. Er rijdt veel verkeer door het dorp wat verschillende problemen met zich mee brengt. Er zijn tijdens de avond verschillende oplossingen besproken die allemaal worden bekeken, uitgewerkt en teruggekoppeld naar de inwoners. Als eerste is er vooral gekeken naar de opmerkingen van inwoners over de drempels, omdat de werkzaamheden hiervoor op maandag 2 december van start gaan. Tijdens de avond is naar voren gekomen dat de inwoners die nu drempels nabij hun huizen hebben liggen hier veel hinder van ervaren. Daarom hebben we de geplande werkzaamheden een andere invulling gegeven.