ANNA PAULOWNA - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aan gemeente Hollands Kroon € 100.000 subsidie verleend voor de klimaat adaptieve maatregelen in het project Vervangen duiker Molenvaart in Anna Paulowna. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.


Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% van de projectkosten. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 12 oktober 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan wethouder Lilian Peters van de gemeente Hollands Kroon.

Samenwerken

Hoogheemraad Klazien Hartog: "Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Behalve ingrepen in het watersysteem zijn ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen nodig. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen; gemeentes en inwoners. Alleen zo kunnen we overlast vanwege weersextremen zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor de gemeente om projecten uit te gaan voeren en kan andere gemeentes inspireren."

Wethouder Lilian Peters: “De duiker Molenvaart in Anna Paulowna wordt vervangen voor een grotere. Ook deze duiker zorgt er bij droogte voor dat water kan worden toegelaten en werkt bij hevige regenbuien als afvoer om wateroverlast tegen te gaan. Ik spreek mijn dank uit naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor hun bijdrage. Zo houden we samen Anna Paulowna droog en schoon.”

Duiker Molenvaart

Gemeente Hollands Kroon gaat de duiker Molenvaart vervangen in Anna Paulowna. Het doel van dit project is om het watersysteem van Anna Paulowna klimaatbestendig in te richten. Bij extreme neerslag wordt het water omgeleid, om zo het stedelijk watersysteem van Anna Paulowna te ontlasten. Daardoor is de stedelijke kern minder gevoelig voor wateroverlast. Vanuit de KAN-subsidie krijgt de gemeente Hollands Kroon € 100.000 tot haar beschikking. Het totale bedrag van het project bedraagt € 1.115.8321,-. Het project gaat in november van start en is begin december 2024 afgerond.