ANNA PAULOWNA - Bomen zijn belangrijk. Voor ons landschap, het klimaat, de natuur en onze ontspanning. Daarom gaan we aan de slag met een bomenplan. Hierin geven we aan welke bomen we binnen de gemeente willen behouden. En waar we de komende jaren meer bomen gaan planten in ons buitengebied. Wij hopen dat u hierover mee wilt denken. Bijvoorbeeld waar u graag (meer) bomen in de gemeente ziet. Dat kan door het invullen van een mini-enquête op ons platform denkmee.hollandskroon.nl.

Waarom een bomenplan?
Bomen zijn van belang voor ons landschap en voor de natuur. Ze bieden een veilige leefomgeving voor bijvoorbeeld vogels, insecten en vleermuizen. Ze geven ons zuurstof, zorgen voor gezonde lucht, houden water vast en geven schaduw bij droogte en hitte. Bomen in de vorm van een bos dragen bij aan onze ontspanning. We kunnen er wandelen, sporten en genieten van de natuur. We willen meer bomen planten en verouderde bomenrijen versterken. Daarbij kijken we vooral naar het buitengebied. We horen graag waar u het liefst bomen zou willen planten. Dat nemen we mee bij het kiezen van de beste plekken. Het gaat om ongeveer 7.000 bomen die we de komende 10 jaar willen planten

Bomen op eigen terrein
Naast bomenrijen en bos gaat ons plan ook over erfbeplantingen in het buitengebied. Heeft u een groot erf in het buitengebied waarop meerdere bomen kunnen staan? Wilt u helpen om het landschap en de natuur te versterken? En wilt u uw erf mooier te maken? Meld u dan aan via duurzaam@hollandskroon.nl als geïnteresseerde. U krijgt dan een aantal vragen over uw erf. Misschien kan uw erf als voorbeeld dienen. Of heeft u juist behoefte aan handige tips voor de inrichting van uw erf. Ook vragen over erfbeplanting zijn welkom via dit mailadres.

Denk en praat mee
Vanaf 1 december staat de mini-enquête online op ons platform denkmee.hollandskroon.nl. Geef uw mening en vul de enquête voor 21 december in. In februari 2021 delen wij de resultaten van de enquête. Tijdens digitale bijeenkomsten gaan wij dan met elkaar in gesprek over het bomen- en ervenplan. Houd ons nieuws in de gaten voor meer informatie.