ANNA PAULOWNA - Vrijwilligers maken het verschil en zijn van onschatbare waarde. Daarom willen we de vrijwilligers in Hollands Kroon laten weten dat hun werk zeer op prijs wordt gesteld. Kent u een vrijwilliger die een extraatje verdient vanwege zijn of haar tomeloze inzet? Jong of oud of hoeveel jaar actief; dat maakt niet uit. Meld hem of haar aan bij ons! Zij worden door ons in oktober in het zonnetje gezet.

Een vrijwilliger aanmelden
U kunt één (of meerdere) vrijwilliger(s) aanmelden of u kunt uzelf als vrijwilliger aanmelden. Dit kan via de oranje button op deze pagina. Als u hierop klikt verschijnt er een formulier dat u in kunt vullen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Invullen kan van 6 tot en met 26 september.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde
Veel verenigingen, stichtingen en organisaties maken gebruik van vrijwilligers. Zij functioneren alleen met hun inzet. Samen zorgen zij voor leefbare dorpen, voor verbinding tussen mensen en voor gezelligheid en sportiviteit. Wij vinden het enorm belangrijk om hen in het zonnetje te zetten omdat we dit ontzettend waarderen. Graag hadden we dit jaar een vrijwilligersdag willen organiseren. Een dag om de vrijwilligers van Hollands Kroon in het zonnetje te zetten. Helaas kan dat niet doorgaan door het coronavirus. Daarom doen we het op deze manier. Meld hem of haar dus bij ons aan!

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:
- Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
- Het werk heeft geen winstoogmerk.
- Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.
- De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding voor het werk.