HOLLANDS KROON - Op 2 maart 2022 hebben Hollands Kroon en Texel hun samenwerking voor de commissie bezwaarschriften opnieuw bevestigd. Het was een mooi moment voor Eva van der Bruggen (gemeentesecretaris Texel) en Wim Eppinga (gemeentesecretaris Hollands Kroon) om deze ondertekening persoonlijk te laten plaatsvinden.

Verlenging

Sinds 2016 is er een gezamenlijke commissie bezwaarschriften, ondersteund door een secretaris. Deze samenwerking bevalt beide gemeenten zo goed dat is besloten om deze met 3 jaar te verlengen, tot 2025. De commissie behandelt de bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad, het college of de burgemeester, met uitzondering van belastingen/WOZ.