WIERINGEN - Het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft in Hippolytushoef wordt op 8 januari 2018 gesloopt.

De grond wordt in 2018 verkocht als woningbouwlocatie door middel van openbare verkoop. Er mogen maximaal 12 woningen gerealiseerd mogen worden. Als de locatie in de verkoop gaat hebben geïnteresseerden zes weken de tijd om een plan in te dienen. Op basis van een aantal criteria wordt de locatie verkocht aan de initiatiefnemer met het beste plan. De verwachting is dat de openbare verkoop in het tweede kwartaal van 2018 plaatsvindt.

Vervolgonderzoek

Voordat daadwerkelijk gesloopt kon worden, moest een aanvullend ecologisch onderzoek gedaan worden. Uit deze onderzoeken bleek dat er vervangende nestkasten voor huismussen op de locatie geplaatst moesten worden voordat gestart kon worden met sloop. Deze nestkasten hangen ondertussen en daarmee is er ontheffing voor de sloop ontvangen. De sloop wordt gestart op maandag 8 januari. Omwonenden zijn via een brief persoonlijk geïnformeerd.