ANNA PAULOWNA - Omdat nu bekend is dat veel agrariërs 22-6-2022 zullen demonstreren tegen het stikstofbeleid, ziet de organisatie, Gemeente Hollands Kroon en Noord-Holland Samen Veilig, zich genoodzaakt de bijeenkomst te verplaatsen naar een later moment.

Zo willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om de bijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied bij te wonen.

Binnenkort volgt een bericht dat u zich opnieuw kunt aanmelden voor deze bijeenkomst, via www.nhdrugsalert.nl/events

Veilig wonen en werken in het buitengebied. Dat willen we in gemeente Hollands Kroon. In het hele land is er sprake van toenemende criminaliteit in de buitengebieden. Ook bij ons. Daarom zijn we- in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, het LTO en het CCV- gestart met het project Schimmige Schuren. Zo willen we gezamenlijk criminaliteit aanpakken en een veilige leef- en werkomgeving creëren voor iedereen. En dat willen we samen met u doen.