HOLLANDS KROON - Het college heeft besloten om de voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar te verhogen van 12 naar 16 uur per week. Voorschoolse educatie is speciaal voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand. De wijziging gaat in op 1 augustus 2020. De verhoging van het aantal uren is ingevoerd om peuters zo optimaal mogelijk in de taalontwikkeling te begeleiden. Op de peuterspeelzaal worden zij voorgelezen en wordt er samen gelezen, gezongen en gespeeld. Hiermee wordt de woordenschat vergroot als voorbereiding op het basisonderwijs en voor de rest van zijn/haar leven.

Zijn er kosten?
Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor VVE. Als een peuter 16 uur per week voorschoolse educatie volgt, betalen de ouders/verzorgers de eerste acht uur en de gemeente Hollands Kroon vergoedt de tweede 8 uur. Bij 8 uur VVE geldt dat de ouders/verzorgers de eerste 4 uur betalen en de tweede 4 uur vergoedt de gemeente Hollands Kroon.


Welk kind komt in aanmerking?
  • Kinderen van 2* tot 4 jaar komen in aanmerking voor VVE als zij voldoen aan één of meerdere van de volgende kenmerken:
  • Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) minder dan twee jaar vervolgonderwijs heeft/hebben genoten na het basisonderwijs en/of;
  • Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) niet meer dan 50% Nederlands spreekt binnen het gezin en/of;
  • Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) deelneemt/deelnemen aan een inburgeringstraject en/of;
  • Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) vluchteling is/zijn en/of;
  • Kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand in een of meerdere ontwikkelingsgebieden, die van invloed zijn op de Nederlandse taal/spraakontwikkeling.

*kinderen van 2 tot 2,5 jaar kunnen een VVE indicatie voor maximaal 8 uur per week krijgen.

Wie bepaalt of uw kind voorschoolse educatie nodig heeft?
Het consultatiebureau van GGD Hollands Noorden onderzoekt en bepaalt of het kind in aanmerking komt. Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor een VVE indicatie dan kunt u het consultatiebureau raadplegen.

Welke peuterscholen geven voorschoolse educatie?
Er zijn in Hollands Kroon 17 peuterscholen/peutervoorzieningen die vanaf 1 augustus 16 uur voorschoolse educatie aanbieden. De aanbieders hiervan zijn: Kappio, De Sammeltjes, Stichting Kinderopvang Den Helder, Stichting Kinderopvang Hollands Kroon en Stichting Kinderopvang Regio Schagen. De peuterscholen kunnen zelf kiezen op welke dagdelen ze VVE bieden. Dat is maatwerk per locatie.