DEN OEVER - Wethouder Lilian Peters heeft op woensdag 13 september het vernieuwde busstation in Den Oever in gebruik genomen. Dit punt is een belangrijke verbinding tussen Den Oever, de Wadden en de rest van Noord-Holland. Natuurlijk voor onze inwoners, maar ook voor toeristen en dagjesmensen.


Aantrekkelijk en toegankelijk voor iedereen

Lilian Peters opent het bustransferium in Den Oever.

Lilian Peters opent het bustransferium in Den Oever.

Wij hebben samen met bouwbedrijf K. Dekker, KJK Architecten en Vos Tuin en Landschap hard gewerkt om deze plek en alles daar omheen, weer aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Met een subsidie van de Provincie Noord-Holland is de toegankelijkheid voor mindervaliden verbeterd met routegeleiding, klanktegels en de speciale hoogte van de busperrons. Ook is er een zelfreinigende toiletunit geplaatst.

Klein eiland Wieringen

Dit busstation ziet eruit als een klein waddeneiland. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo zijn er bloemen en planten uit het gebied en is er bijvoorbeeld een mooi insectenhotel. Voor veel Wieringers zijn de aangelegde tûûnwallen erg herkenbaar. Net als de geplaatste meerpalen met reizigersinformatie.

"Rekening houden met duurzaamheid, de veranderingen in ons klimaat, biodiversiteit, veiligheid én de karakteristieken van dit voormalige Waddeneiland Wieringen. Dat is wat hier gedaan is," sprak wethouder Lilian Peters tijdens de opening.