ANNA PAULOWNA - Tijdens de jaarlijkse controle is geconstateerd dat bijna 1600 gemeentelijke iepen de iepziekte hebben. Onze aannemer, de Stoop Groenvoorziening uit Waarland, is onlangs gestart met het verwijderen van deze zieke iepen.

Verloop iepziekte
De tabel in de foto reeks geeft weer hoeveel gemeentelijke iepen (dikker dan 5 cm.) de afgelopen jaren zijn verwijderd. Duidelijk zichtbaar is dat de ziekte vooral toeslaat op Wieringen. Dit houdt vooral verband doordat daar de meeste iepen staan, vooral in de singels langs de buitenwegen. De meeste zieke iepen (bijna 90%) zijn dunner dan 20 cm.

De iep en de iepziekte
Ongeveer een op de vier bomen in Hollands Kroon is een iep. De iep is een typisch Hollandse boom die in het verleden massaal is aangeplant in de kustgebieden, vooral vanwege zijn goede bestendigheid tegen de (zoute) zeewind. Het grote nadeel vormt helaas de iepziekte. Deze besmettelijke ziekte slaat vooral de laatste 20 jaar stevig toe in het iepenbestand.

Groenstructuurplan
Onlangs is het groenstructuurplan voor de gemeente Hollands Kroon is vastgesteld. Voornaamste doel van dit plan is dat er de komende 10 jaar jaarlijks 475 bomen worden geplant in de openbare ruimte van de gemeente Hollands Kroon.

Zieke iep in eigen tuin?
Twijfelt u of de iep in uw tuin ziek is? Neem dan gerust contact op met ons. Als de iep ziek blijkt te zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het eventueel verwijderen van de boom.