WIERINGERWERF - Enkele dagen geleden is duidelijk geworden dat dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 100 asielzoekers wil opvangen in Wieringerwerf. Logischerwijs heeft dit veel reacties opgeroepen. In deze ontwikkeling is het COA leidend, de gemeente heeft hierin slechts een beperkte rol. Maar de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de zorg van, en voor de inwoners. Dit bericht beschrijft de informatie die er nu bekend is.

Wat is het plan?

Door de grote druk op de asielopvang in Nederland en op basis van een opdracht van de Rijksoverheid neemt het COA het initiatief om 100 asielzoekers op te vangen in hotel Wieringermeer in Wieringerwerf. Daar spreekt zij over met het hotel. Inmiddels is bekend dat het COA de wens heeft om op 1 juni de mensen op te vangen. Wij begrijpen dat mensen zich zorgen maken, zeker over veiligheid. Wij vinden dat de opvang veilig en betrouwbaar moet zijn. Voor de opgevangen mensen, maar zeker voor onze inwoners. Over hoe dat er uit moet gaan zien, is het COA in gesprek met de gemeente.

De nieuwste informatie

De afgelopen dagen hebben wij de eerste inhoudelijke gesprekken gevoerd met het COA. Daardoor is er meer duidelijk geworden. Onder andere over het proces en de vergunningstrajecten van het COA. Wij hebben nu meer zicht op de uitgangspunten van het COA.

De belangen van de omgeving nemen wij mee in deze gesprekken. De zorgen over veiligheid, handhaving, toezicht, impact op de omgeving, werk, dagbesteding en beheer van de locatie zijn voor ons een belangrijk onderdeel van de gesprekken die wij voeren met het COA. De afspraken die wij hierover met het COA maken worden vastgelegd in een zogeheten bestuursovereenkomst.

Ook wordt de duur van de opvang; namelijk dat deze stopt in het hotel als er een vaste opvanglocatie in de gemeente is, met klem door ons benadrukt. De mensen uit het hotel verhuizen naar een vaste locatie zodra deze beschikbaar is. Dit drijft ons om zo snel als mogelijk – samen met de inwoners – te zoeken naar een opvanglocatie ergens anders in de gemeente.

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 april organiseren wij samen met het COA een informatieavond voor alle inwoners. Tijdens deze avond kunnen zorgen geuit worden en is er alle gelegenheid om vragen te stellen over veiligheid, wat te verwachten, dagbesteding en impact op de omgeving. Medewerkers van het COA hebben heel goed zicht op wat een dergelijke opvang voor impact heeft op de omwonenden, en weten ook welke mogelijkheden er zijn. Ook zijn wethouder Asielopvang – Mary van Gent en burgemeester Rian van Dam aanwezig.

Dat de avond nog even op zich laat wachten heeft te maken met het feit dat eerst alle afspraken goed besproken en gemaakt moeten zijn. Alleen dan is er tijdens de avond voldoende informatie beschikbaar om de vragen en zorgen goed en zorgvuldig te kunnen beantwoorden.

De avond vindt plaats in Wieringerwerf. Op dit moment zoeken wij naar een geschikte locatie. Inwoners worden door ons uitgenodigd.

Uit uw zorgen

Wij begrijpen heel goed dat u vragen en zorgen heeft. Natuurlijk over deze opvanglocatie, maar misschien ook over de druk op Wieringerwerf en de invloed op de beschikbaarheid van woonruimte voor u als inwoner. De meest volledige antwoorden kunnen wij samen met het COA geven op de informatieavond. Wilt u graag eerder contact, dan kunt u een mail sturen naar opvang@hollandskroon.nl.

Ook heeft het COA al heel veel antwoorden op veelgestelde vragen rondom de komst en de invloed van een opvanglocatie. Deze kunt u vinden op de website van het COA.

Wat kan en doet de gemeente?

De opvang van asielzoekers is door de Spreidingswet een verplichting waaraan wij moeten meewerken. Onder andere met het verlenen van vergunningen, maar ook vooral in het vertegenwoordigen van, en het er zijn voor inwoners.