HIPPOLYTUSHOEF - Het nieuwe Kindcentrum Op De Elft is na de meivakantie in gebruik genomen door de basisscholen de Heilige Henricus en de Kei. Daarmee zijn de oude schoollocaties aan de Butterhoek en de Irisstraat leeg komen te staan.

De gemeente Hollands Kroon is al enige tijd plannen aan het voorbereiden. We willen deze locaties een nieuwe invulling geven. Hiervoor is in december 2021 uiteindelijk een intentieovereenkomst gesloten tussen woningbouwvereniging Beter Wonen en de gemeente Hollands Kroon.

Extra sociale huurwoningen

In deze intentieovereenkomst is de wens van beide partijen opgenomen op deze vroegere schoollocaties sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente zit regelmatig met woningbouwvereniging Beter Wonen om tafel. Dat er vraag is naar meer sociale huurwoningen op Wieringen daar zijn beide partijen het over eens. Beter Wonen is de enige bouwvereniging die actief is op Wieringen. Daarmee is het voor de hand liggend om met Beter Wonen te onderzoeken of deze schoollocaties gebruikt kunnen worden voor dit doel.

Beter Wonen als koper

Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een getekende intentieovereenkomst. De gemeente Hollands Kroon wenst om op deze locaties sociale huurwoningen te bouwen. Beter Wonen is de enige actieve woningbouwvereniging op Wieringen. Daarom is er volgens de gemeente maar één kandidaat om deze locatie te ontwikkelen. Zijn er andere kandidaten die vermoeden dat ze ook aan de wensen van de gemeente kunnen voldoen? Dan kunnen zij zich op z’n laatst op vrijdag 24 juni melden via vastgoedengrondzaken@hollandskroon.nl.

Levensloopbestendige woningen

Op dit moment is nog niet bekend hoe beide locaties worden ontwikkeld. Wel is het de bedoeling om levensloopbestendige woningen te bouwen. Hierbij kijken we goed naar voldoende parkeergelegenheid.

De locatie van de Marske aan de Irisstraat wordt als eerste ontwikkeld. De locatie van de Heilige Henricus aan de Butterhoek volgt daar weer op. Bij de Butterhoek bekijken we nog verschillende mogelijkheden voor een extra (of bredere) toegangsweg naar deze locatie. De nu bestaande toegangsweg is namelijk te smal. Ook is deze niet geschikt om daar op dit moment woningen te gaan bouwen. Als er meer bekend is over de plannen op deze locaties maken we dit bekend. Ook brengen we de buurtbewoners met een brief op de hoogte.