HOLLANDS KROON - Op 9 maart organiseerde de gemeenteraad een bijeenkomst over de energietransitie in De Meerhoeve in Middenmeer. Onder leiding van burgemeester Rian van Dam werd er bij inwoners gepeild in hoeverre zij zich zorgen maken over de energietransitie en de gevolgen hiervan. Dit leverde interessante discussies op.

Dilemma’s
Via een app kon het aanwezige publiek reageren op stellingen. Bijvoorbeeld: ‘beginnen of wachten met de energietransitie’. Een meerderheid van 91% van het publiek gaf aan te willen beginnen. Op de stelling ‘ieder voor zich of collectief’ gaf 93% van het publiek aan meer te voelen voor collectieve oplossingen.

Sprekers
In het kader van beeldvorming waren er een aantal sprekers uitgenodigd. Wethouder Theo Meskers trapte af met een inkijkje in de activiteiten die de gemeente de komende periode gaat oppakken. Gevolgd door een presentatie van Martin Scheepers van ECN part of TNO. Hij ging in op de globale doelen en hoe dit zich vertaalt naar het individu. Voor collectieve oplossingen gaf spreker Siward Zomer van ODE Centraal aan om als dorp of wijk de handen ineen te slaan. En vanuit het Duurzaam Bouwloket was Raoul Santibañez aanwezig om te spreken over wat er nu al gedaan kan worden. Tot slot gaf Janko Lindenbergh een korte pitch over het innovatieve ‘ecovat’. Een soort grote thermofles die straks kan voorzien in de behoefte naar warmte.

Informatiemarkt en vervolg
Na de vier sprekers was er kans om meer informatie in te winnen op de informatiemarkt. Als afsluiting van de dag kwam Diederik Samsom spreken over de energietransitie en het proces hiervan. Als voorzitter van de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ kon hij inhoudelijk ingaan op de vragen die spelen. Door middel van een discussiepanel werden er vragen uit het publiek behandeld. Door deze bijeenkomst is het bij de gemeenteraad duidelijk geworden dat de energietransitie bij de inwoners leeft. De eerste informatie is gedeeld. Het college heeft kennisgenomen van de bevindingen en gaat aan de slag om deze te vertalen naar concrete acties.