HOLLANDS KROON/SCHAGEN - Afgelopen week hebben inwoners met een uitkering een brief van ons ontvangen over het stoppen van het COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen). Dit was voorheen het ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst).

De brief is ook bezorgd bij inwoners die bijvoorbeeld vanwege de Wmo en Jeugd met ons te maken hebben. Dit was niet de bedoeling. Heeft u de brief over het stoppen van het COWWI ontvangen, maar was die niet voor u bedoeld? Dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Ons excuses voor het ongemak.