WIERINGERMEER - Stoop Groenvoorziening uit Waarland start binnenkort met het snoeien van bijna 3.000 bomen in het buitengebied van de Wieringermeer. Na deze snoeironde voldoen de bomen weer aan de gangbare veiligheidseisen en kunnen ze er weer jaren tegenaan, zo meldt de gemeente Hollands Kroon.


Wet natuurbescherming

Onze aannemer zorgt dat er tijdens de werkzaamheden minimale verstoring plaatsvindt van (broedende) vogels. Bomen met vogelnesten worden daarom overgeslagen en in een later stadium gesnoeid.

Verkeershinder
Onze aannemer treft de nodige verkeersmaatregelen om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Deze maatregelen leiden naar verwachting niet tot ernstige verkeershinder.

Planning
De werkzaamheden starten begin april en zijn medio juni afgerond. In het onderstaande kaartje is zichtbaar langs welke wegen de werkzaamheden plaatsvinden.