ANNA PAULOWNA - Eind juni/begin juli 2018 hebben drie aannemers een prijs ingediend voor de realisatie van de onderbouw van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna. Als er geen bezwaren worden ingediend wordt het werk gegund aan inschrijver Gebroeders Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V uit Uitgeest. De bovenkant van de brug wordt gerealiseerd door Machinefabriek Rusthoven BV uit Groningen. Zij hebben ook de supervisie over het werk van Gebroeders Beentjes. Het ontwerp is van het bedrijf ipv Delft.

Bereikbaarheid
Om de overlast tijdens de bouw van de Kerkwegbrug zoveel mogelijk te beperken willen we twee noodbruggen aanbrengen ten noorden van de huidige brug. Een brug voor personenauto’s en de buurtbus en een brug voor fietsers en voetgangers. Om dit te realiseren zijn we afhankelijk van toestemming van HHNK (eigenaar van het water en kades), de provincie Noord-Holland (eigenaar N249) en de omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (bevoegd gezag aardkundig monument). Er is onvoldoende ruimte om vracht- en landbouwverkeer te laten passeren. Voor dit verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via de Kneesweg en de Noord-Zijperweg.

Planning
De sloop van de oude brug en vervolgens de bouw van de nieuwe brug start in de eerste week van november. Als alles voortvarend verloopt is de brug in april gereed. Deze periode geeft het minste overlast voor Landgoed Hoenderdaell en de watersporters. We zetten alles op alles op het werk in april klaar te hebben.