SLOOTDORP - De voormalige basisschool De Zaaier aan de Langeweg 1 in Slootdorp wordt in week 38, vanaf maandag 17 september, gesloopt. Het pand stond al lange tijd leeg en de gemeente is al geruime tijd in overleg met een zorginstelling over verkoop van deze locatie. Omdat nog niet duidelijk is of en wanneer dit initiatief doorgaat en er sprake is van vandalisme, verloedering en overlast voor de buurt is besloten om het pand te slopen.

Uitgestelde sloop
Het idee was om de locatie – inclusief school – aan de zorginstantie te verkopen en dat zij de delen zou slopen die volgens haar plannen gesloopt moest worden. Omdat onlangs bekend werd dat de realisatie van de zorgwoningen opnieuw onzeker is, hebben we besloten hier niet op te wachten en de school zelf te slopen.

Toekomst locatie
De gemeente is eigenaar van het pand en de Rijksoverheid is eigenaar van de grond. Daardoor bepaalt de Rijksoverheid in principe wat er met de grond gebeurt. Het is daarom aan de zorginstantie om de grond aan te kopen van de Rijksoverheid. Uiteraard blijven we met de zorginstantie om tafel zitten om te kijken of we mee kunnen werken aan hun plannen voor deze locatie.