HOLLANDS KROON - Met ingang van 1 januari 2018 heeft het Rijk de subsidieregeling Zorginfrastructuur beëindigd. Hiermee bekostigden instellingen de zorg en ondersteuning in de wijken. Door de maatregel van het Rijk, komen deze zorg en ondersteuning acuut in het gedrang.

Het college heeft, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, in principe besloten om - maximaal - het bedrag van € 406.000,- dat nu te weinig wordt ontvangen van het Rijk beschikbaar te stellen. Op deze manier kan het voortbestaan van de wijksteunpunten in ieder geval voor 2018 worden gegarandeerd.

De gemeente gaat met de betrokken partijen (Woonzorggroep Samen, GGZ-NHN, Omring) op zoek naar oplossingen voor de toekomst.