ANNA PAULOWNA - Voor ouderen die niet zelf of met hulp van vrienden en familie naar een vaccinatielocatie kunnen komen om een prik tegen corona te krijgen, heeft Hollands Kroon reishulp geregeld. Er zijn afspraken gemaakt met De Belbus en Taxi Noordwest.

Coronavaccinatie
Inwoners van 80+ kunnen een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. De GGD stuurt daarvoor persoonlijke brieven. Op dit moment is er alleen een priklocatie in Alkmaar bij ijsbaan De Meent, vanaf 20 februari ook op Agriport in Middenmeer. Het is nu nog niet mogelijk om het vaccin via de eigen huisarts te halen. Dit heeft te maken met de koeling en logistiek. Over de nabije toekomst met andere vaccins is nog niets te zeggen.

Vervoer door de gemeente
Meestal lukt het wel om eigen vervoer te regelen om bij de priklocatie te komen. Voor ouderen in Hollands Kroon die geen vervoer hebben en ook geen vervoer van familie of vrienden kunnen regelen, heeft de gemeente vervoer geregeld. Wethouder Mary van Gent licht toe: “We krijgen af en toe een vraag van inwoners op hoge leeftijd die zelf geen vervoer naar de vaccinatielocatie kunnen regelen. Als gemeente willen we deze mensen helpen. We hebben daarom afspraken gemaakt met De Belbus en Taxi Noordwest.“

Telefoonnummers belbus en Taxi Noordwest
Wie een uitnodiging heeft gekregen van de GGD en zelf geen vervoer heeft, kan bellen met De Belbus via het telefoonnummer (0224) 422 141. Het kan zijn dat vrijwilligers van De Belbus niet beschikbaar zijn. In dat geval kunt u bellen met Taxi Noordwest via (06) 5391 1499.

Geen kosten
Wie noodgedwongen van dit vervoer gebruik moet maken, hoeft niks te betalen. De gemeente betaalt de rekening. Let wel, dit bericht is alleen voor inwoners van Hollands Kroon die door de GGD uitgenodigd zijn voor een vaccinatie. Iedere gemeente heeft eigen afspraken gemaakt en informeert daarover op de eigen website.