SLOOTDORP - De realisatie van een dorpshuis in Slootdorp is weer een stap dichterbij.

Het college wil meewerken aan het initiatief van de stichting Dorpshuis Slootdorp om het leegstaande gebouw aan de Pastoor Braakstraat/Ds. Finkensieperstraat om te bouwen tot dorpshuis. Daarom is besloten het pand aan de stichting te verkopen.

Eenmalige bijdrage

Het college stelt daarnaast aan de gemeenteraad voor om voor de verbouwing een eenmalige bijdrage van € 68.000,- aan de stichting te geven. Met dit bedrag kan de stichting achterstallig onderhoud aanpakken en functieverbeteringen uitvoeren. Naar verwachting vergadert de gemeenteraad in april 2018 over dit onderwerp. Wethouder Mary van Gent: ‘Ik ben heel blij verrast met de cohesie binnen Slootdorp. Er is in korte tijd zo veel bereikt, omdat alle partijen er direct de schouders onder hebben gezet. Dit is een prachtig voorbeeld van inwonersparticipatie zoals wij dat voor ogen hebben’.

Toekomstige activiteiten

Het is de bedoeling dat in het dorpshuis tal van activiteiten zoals biljarten, inloop ‘Doet en Ontmoet’, yoga en zangkoor worden aangeboden voor de inwoners van Slootdorp en omgeving.