ANNA PAULOWNA - Op 18 maart is een interpellatiedebat gevoerd over het gebruik van restwarmte van datacenters. Het debat was door de coalitie (de partijen SHK, VVD en CDA) aangevraagd. Het doel van dit debat was dat de raad en inwoners meer duidelijkheid kregen over de restwarmte. De restwarmte van de datacenters wordt op dit moment niet gebruikt. De wens is al jaren om dat wel te doen. Daarnaast ging het debat ook over het bevoegde gezag voor de vergunningverlening van datacenters. De gemeenteraad en het college wisselden meningen uit en discussieerden met elkaar. Het college gaf uitleg over de restwarmte en het bevoegd gezag.


OHK deed niet mee aan debat
De fractie OHK wilde niet meedoen aan het debat. Zij wilden het breder bespreken dan de insteek van dit interpellatiedebat.

Kijk het debat terug
Wilt u het debat terugkijken? Dat kan via https://bit.ly/3rVoooh. De uitgebreide reactie van wethouder Meskers leest u via gemeenteraad.hollandskroon.nl.