ANNA PAULOWNA - De Beursvloer Hollands Kroon was een groot succes. Ruim honderd keer werd een verbinding gelegd tussen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen met het bedrijfsleven en organisaties in Hollands Kroon. Door de pandemie in een heel andere vorm dan vooraf bedacht. Maar misschien daardoor wel heel succesvol. Eén van de verbindingen die werden gelegd, was die tussen de Hollands Kroonse Uitdaging en RSG Wiringherlant.

hollandskroonseuitdaging.nl/project/beursvloer-hollands-kroon-levert-meer-dan-honderd-matches-op/

De Hollands Kroonse Uitdaging brengt partijen samen en verbindt, matchen noemen zij dat. Ook in de organisatie van de beursvloer is gebruik gemaakt van verbinding. RSG Wiringherlant stelde in het oorspronkelijke plan de school voor dit evenement beschikbaar en zag ook de meerwaarde voor hun organisatie in deze samenwerking. Leerlingen Koen Franke en Justin de Weert hielpen met de organisatie en gebruikten dit als onderwerp van hun profielwerkstuk. De plannen in en met Wiringherlant moesten door de veranderende omstandigheden steeds meer worden afgeschaald. Het project van Koen en Justin werd door diezelfde veranderingen wellicht zelfs een nog groter succes. Hieronder de bevindingen van alle partijen.

Mathilde Brenkman, PWS coördinator van RSG Wiringherlant, schreef er het volgende over.

Waar wij als school op dit moment volop mee bezig zijn is ondernemend en onderzoekend leren. Kinderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar hun interesses en verder te kijken dan alleen wat er in de boeken staat. Het daadwerkelijk toepassen van hun ideeën in de praktijk. Oftewel ‘eigenaarschap’ waar we het in het onderwijs vaak over hebben. School onderdeel maken van de omgeving door bedrijven en leerlingen aan elkaar te koppelen is een hele mooie manier om meer betekenis te geven aan wat ze willen leren en daardoor eigenaarschap te creëren. Er zit heel veel talent in een school waar bedrijven in de omgeving veel aan kunnen hebben en de leerlingen kunnen andersom weer veel leren van die bedrijven. Bijvoorbeeld het profielwerkstuk , een afsluitend project in het examenjaar waar leerlingen een half jaar lang tijd besteden aan een onderwerp naar keuze en een opstapje is naar een vervolgopleiding. Leerlingen maken kennis met onderzoek doen en tegelijkertijd leren zij hierbij hun interesses ontwikkelen. Een bedrijf uit de omgeving kan hierbij extra stimulerend werken omdat er dan meer betekenis wordt gegeven aan het onderzoek en leerlingen gemotiveerder te werk gaan.

Koen en Justin schreven hun bevindingen als volgt op.

Koen Franke:

Ik heb ontzettend genoten om samen met Justin dit project te mogen helpen organiseren. We hebben ontzettend veel geleerd over hoe je nu een evenement überhaupt organiseert. Door middel van de hulp van de manager van de Hollands Kroonse Uitdaging, Edwin Wittink, hebben we een inkijk gekeken in de echte wereld van het organiseren. Het is een apart idee hoe het gelopen is, van een leuk avondje ondersteunen van een evenement, naar je PWS en midden in de beursvloer betrokken zijn. Voor ons eindwerkstuk hebben we onderzocht hoe je een evenement organiseert dat gericht is op maatschappelijk betrokken ondernemen, tijdens de corona-periode. We hebben ons geprobeerd zoveel mogelijk in te zetten voor het profielwerkstuk, ondanks de drukke en onzekere periode die we ervaren dit laatste schooljaar. Buiten dat, hebben we ontzettend genoten van dit project en hebben we het afgesloten met een heel goed cijfer. Hopelijk kunnen we toch met veel plezier terugkijken naar deze corona-periode en zo het schooljaar mooi afsluiten. Door deze periode goed af te sluiten kunnen we gaan verder kijken naar wat we hierna gaan doen!

Justin de Weert:

Ik kan met recht zeggen dat ik met een tevreden blik terugkijk op de Beursvloer. Met name ben ik erg tevreden over het maatschappelijk resultaat; wie had ooit gedacht dat we 105 matches zouden maken. Het was dus een succesvolle avond waarmee we de gemeente Hollands Kroon weer een stukje mooier gemaakt hebben. Het is daarnaast heel leuk om te zien dat een project waar je al sinds de zomervakantie van 2020 mee bezig bent zo goed uitpakt. Dit project hebben wij georganiseerd voor ons profielwerkstuk: ‘Hoe organiseer je een maatschappelijk betrokken evenement in coronatijd?’ We hebben gezien de omvang van alles er dan ook meer dan de vereiste 80 uur per persoon ingestopt. Dit heeft zich natuurlijk terug laten zien in onze cijfers; een 10 voor het proces, een 8,5 voor het project en een 8,8 voor de presentatie, afgerond een 9. Daarbij heeft dit project echt bijgedragen aan mijn presentatievaardigheden. Het is namelijk niet gemakkelijk om een uur vol te praten en soms te moeten improviseren. Ook vind ik het heel erg mooi dat we een kijkje hebben kunnen nemen in de studio’s van Regio Noordkop in Den Helder en Hippo. Ik hou zelf namelijk erg van techniek en ICT, wat natuurlijk veelvoudig voorbijkwam in de studio’s. Dit project is echt een prachtige kans geweest waarbij ik veel vaardigheden heb kunnen door ontwikkelen zoals plannen, promoten en presenteren, maar ook improviseren. Hier zal ik de rest van mijn leven nog veel aan hebben. Wat uiteindelijk het belangrijkst is, is dat ik er heel veel plezier van heb gehad om dit samen met Edwin en mijn maat Koen te mogen organiseren. Edwin bedankt!

Hier de link naar de presentatie van Koen en Justin: youtu.be/hTRTaYrhzm0

En de link naar de bekendmaking van het resultaat van de Beursvloer Hollands Kroon 2021: youtu.be/BCJksQVJ5qs

Tenslotte Edwin Wittink, manager van de Hollands Kroonse Uitdaging.

We kunnen stellen dat de Beursvloer Hollands Kroon mede door de samenwerking met RSG Wiringherlant een succes is geworden. Koen en Justin deden vorig jaar al mee met de beursvloer in de Cultuurschuur, en nu raakten zij via hun profielwerkstuk nog meer betrokken bij dit jaarlijkse project. De rol van Wiringherlant werd door de ontwikkelingen rond het coronavirus steeds kleiner. Maar de opdracht werd door de veranderingen voor Koen en Justin steeds ‘echter’ en waardevoller. We hebben ons aangepast aan de omstandigheden en er misschien wel het maximale uitgehaald. De ervaringen die Koen en Justin hebben opgedaan kunnen zij in de toekomst goed gebruiken.

Voor de komende versie van de beursvloer hebben Koen en Justin aangegeven dat zij dan ook weer een handje willen helpen. Hopelijk dan als student. Het is de bedoeling om de Beursvloer Hollands Kroon 2022 wederom om het op Wiringherlant te laten plaatsvinden. De Hollands Kroonse Uitdaging is daarnaast als verbinder graag bereid om te helpen bij de invulling van hulpvragen vanuit de school.

Ik bedank RSG Wiringherlant voor de hulp en Koen en Justin voor hun inzet en het plezier dat we gehad hebben tijdens dit succesvolle project. Het leggen van de verbindingen heeft gezorgd voor meerwaarde. Alle partijen zijn er beter van geworden.