BREEZAND - Stichting Den Krieck heeft in samenspraak met Breez' Harmony het initiatief genomen voor het realiseren van een multifunctionele ruimte in zwembad Den Krieck in Breezand voor de huisvesting van verschillende verenigingen. Het initiatief past in het accommodatiebeleid en daarom heeft het college er positief op gereageerd en besloten om er in principe medewerking aan te verlenen.

Uitwerking businessplan
Naast Breez’ Harmony zijn ook toneelvereniging Sans Souci en een aantal andere oud gebruikers van de oostvleugel van voormalige basisschool De Zandhorst, op zoek naar passende huisvesting in de kern Breezand. Om een multifunctionele ruimte te realiseren vragen zij van de gemeente een financiële bijdrage in het kader van het accommodatiebeleid. Het college heeft gevraagd hiervoor een businessplan uit te werken. Op basis hiervan wordt een definitief besluit genomen.