HOLLANDS KROON - De gemeenteraad organiseert op 21 november 2017 een beeldvormende bijeenkomst over het welstandsbeleid. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur en vindt plaats in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kunt u doen via ons aanmeldformulier.

Wat is welstand?

De gemeente moet zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. Om die taak goed uit te oefenen beschikken we over veel instrumenten. Eén daarvan is bedoeld voor het uiterlijk van bouwwerken, namelijk het welstandsbeleid. Op die manier kan de gemeente invloed uitoefenen op de architectuur, de gebruikte materialen, de kleuren van het bouwwerk en dergelijke. Het gaat hierbij om zowel nieuwe gebouwen als verbouwingen van bestaande bouwwerken.

Welstandsbeleid Hollands Kroon

Eind 2013 is het welstandsbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn drie verschillende soorten welstandsgebieden aangewezen. Dit beleid gaat uit van minder regels en meer flexibiliteit voor de aanvrager. Nadat de uitkomsten van de in 2017 geplande evaluatie van de welstandsnota bekend zijn, is het aan de gemeenteraad om te bepalen of en in welke mate sprake is van een welstandsvrij klimaat binnen het gemeentelijk grondgebied.

Doel en programma van de avond

Tijdens de bijeenkomst beginnen we met een verdieping in het onderwerp om vervolgens met raadsleden, geïnteresseerden en andere betrokkenen verschillende situaties in Hollands Kroon te bekijken. We bespreken gezamenlijk of - en in welke mate - welstandsregels in de toekomst nodig zijn.

Enquête

Om tot een zo goed mogelijk voorstel voor de raad te komen, hebben we naast deze beeldvormende bijeenkomst, een enquête opgesteld waarmee wij de welstandsnota 2013 willen evalueren. U bent bij deze van harte uitgenodigd om deze enquête in te vullen.