'T VELD - De parken in de dorpen ’t Veld en Zijdewind worden opgeknapt. Dit jaar nog krijgen vier parken een andere aanblik, een andere invulling en meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren.

Ideeën en wensen van bewoners

Het plan om de parken op te knappen, is ontstaan door de bewoners. In 2021 hebben we de inwoners van ’t Veld en Zijdewind gevraagd welke ideeën en wensen zij hebben voor hun leefomgeving. Van de bijna 300 ingezonden ideeën ging ongeveer 40% over het openbaar groen. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit en de beleving van het groen. Ook zijn er veel ideeën ingebracht over sport en spel mogelijkheden.

Vanuit de gemeente zijn er ook doelstellingen die worden meegenomen. We willen meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren en aanpassingen aan extremer weer. Zo krijgen vooral insecten en kleine dieren meer kans, maar ziektes en plagen niet.

Door de vier parken tegelijk te ontwikkelen, ontstaat er ruimte voor een andere invulling. Zo ligt op de ene plek de nadruk op bijvoorbeeld spelen en op de andere plek op sierwaarde, rust en ontmoeten.

Hulp van inwoners

Met de ideeën van inwoners zijn schetsen gemaakt en is budget aangevraagd. De ideeën moeten vertaald worden naar concrete ontwerpen. Hiervoor hebben we de hulp van bewoners en gebruikers nodig. Zo zorgen we ervoor dat de nieuwe invulling past bij hun wensen.

Schetsontwerp park Zijdewind

Zijdewind mag het eerst van start. Een groep vrijwilligers heeft ideeën ingediend voor een bijzondere invulling van het stuk openbaar groen op de hoek van de Havenstraat en de Zandweg. Vanuit deze ideeën is een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp is op donderdag 21 juli in Zijdewind gepresenteerd. Bewoners hebben hierop kunnen reageren.

Avondwandeling in 't Veld op 1 september langs parken

Voor ’t Veld staat op 1 september een avondwandeling gepland. Deze wandeling gaat langs de drie aan te pakken parken (Valbrugweg, Nassaulaan en Tjaddinxpark). De start van de wandeling is om 19.00 uur aan de Valbrugweg. Rond 20:00 uur vindt een schetssessie plaats in het dorpshuis aan de Zwarteweg. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen en input te geven aan het ontwerpteam.

Ontwerp en realisatie van de parken door ‘De Twee Heren’ uit Grootebroek

Voor het ontwerpen en realiseren van deze parken werkt de gemeente samen met ‘De Twee Heren’ uit Grootebroek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van natuurlijke buitenruimtes. Plekken waarbij groen en natuur samengaan met sport, spel en ontspanning. Er is bewust gekozen voor een bedrijf dat de mogelijkheid heeft om het ontwerp en het park te maken. Op die manier wordt het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt.

Planning werkzaamheden

Het aanpakken van deze parken staat nog voor dit jaar (2022) op de planning. De zomer wordt gebruikt voor de planvorming. In het najaar gaan we aan de slag. Een groot gedeelte van de werkzaamheden bestaat uit het aanbrengen van nieuwe bomen en struiken. Het optimale moment hiervoor is november-december.