WIERINGERWERF - Het opsporen en opblazen van de vliegtuigbom bij Wieringerwerf vorig jaar juli, heeft bijna een half miljoen euro gekost. De gemeente Hollands Kroon probeert een deel van de kosten nu te verhalen bij het rijk.

De kosten zijn opgelopen door de voorbereidingen en de beschermende maatregelen die zijn genomen om de Britse 500-ponder tot ontploffing te brengen. Er zijn tonnen zand gestort om een dijkdoorbraak te voorkomen. "We wilden voorkomen dat de Wieringermeer weer onder water zou lopen," vertelt burgemeester Nawijn aan NH Nieuws.

Bij werkzaamheden aan een nieuw elektriciteitsnetwerk stuitten medewerkers op de vliegtuigbom uit de WOII. De bom is in juni 1941 losgelaten boven de Wieringermeer. De meest waarschijnlijke theorie is dat een Britse bommenwerper, achtervolgd door een Duitse jager, de bommen heeft gedropt.

Speciale regeling
Hollands Kroon kan 70 procent van de kosten verhalen bij het rijk dat een speciale regeling heeft voor het opruimen van explosieven uit de WOII. Mocht dat niet lukken dan draait het energiebedrijf Liandon op voor de rekening.

Er liggen nog steeds vliegtuigbommen verspreid in de Wieringermeer, maar zo lang er geen noodzaak is ziet de gemeente Hollands Kroon geen aanleiding om deze op te laten ruimen.