HOLLANDS KROON - Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de economie in de Kop van Noord-Holland, maar er is een tekort aan goede huisvesting voor deze doelgroep. Op dit moment zijn er ongeveer 3000 verblijfsplekken te kort. Dit kan ervoor zorgen dat arbeidsmigranten op plekken verblijven die onveilig of ongewenst zijn.


In gesprek met inwoners en belanghebbenden

Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte gebieden. Er zijn 14 geschikte gebieden gevonden. Daarvan zijn er 8 binnen Hollands Kroon. In overleg met omwonenden en belanghebbenden gaan de gemeente en de provincie de precieze locaties bepalen.

Regionaal

CDA, SHK en VVD stelden voor het voorstel te wijzigen. Hierin staat dat gekeken moet worden om de locaties meer te verspreiden over de Kopgemeenten of de provincie. En dat ook gekeken moet worden naar locaties die niet passen binnen het beleid van de provincie. De wijziging kreeg genoeg steun. Daarna is het voorstel aangenomen.